แพ็กเกจ

ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

Small
Regular
Premium
Feature Small Regular Premium
ราคาต่อเดือน 500 บาท 990 บาท 1,590 บาท
แพ็กเกจ 3 เดือน 1,500 บาท 2,970 บาท 4,770 บาท
แพ็กเกจ 6 เดือน (Recommended) 450 บาท/เดือน
2,700 บาท
883 บาท/เดือน
5,300 บาท
1,483 บาท/เดือน
8,900 บาท
แพ็กเกจ 1 ปี 425 บาท/เดือน
5,100 บาท
833 บาท/เดือน
10,000 บาท
1,375 บาท/เดือน
16,500 บาท
จํานวน Member สูงสุดของร้านค้า 300 คน 1,000 คน 3,000 คน
จํานวน User ที่ใช้ในการ Log in เข้าสู่ระบบ 1 คน 5 คน 20 คน
เลือกธีมสีเฉพาะของร้านค้า
เปลี่ยนชื่อผู้ส่ง SMS -
ส่ง SMS ให้ลูกค้ารายบุคคล NEW ! -
(ต้องเปลี่ยนชื่อผู้ส่ง SMS)

(ต้องเปลี่ยนชื่อผู้ส่ง SMS)
ระบบสาขา -
ระบบประเมินความพึงพอใจ -

แจ้งชำระเงิน

1. เลือกแพ็กเกจ

ร้านค้าต้องชำระขั้นต่ำ 1 เดือนล่วงหน้า ตาม Package ที่ได้เลือกไว้

  • Small
  • Regular
  • Premium

2. การชำระเงิน

ชำระด้วยเช็คเงินสดสั่งจ่าย หรือโอนเงินมาที่บัญชี

บริษัท ทรีลีฟ โคลเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
payment icon

ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี : 044-8-61196-5

สาขา ถนนนิมมานเหมินทร์เชียงใหม่

3. แจ้งโอนเงิน

หากชำระค่าบริการแล้ว กรุณาส่งหลักฐาน การชำระเงินมายัง

E-mail

[email protected]

Facebook

Ourpoint ระบบสะสมแต้มผ่านมือถือ